Теплодар. ДНЗ № 1 «Веселка»

 

Звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

https://drive.google.com/open?id=1Fwj1tUyLEs0jXPWgOEAqu1qRyhlxbNA6

 

https://drive.google.com/open?id=13sqYksWkLWOZpDd0cV8aE0OiKSVHiBym

 

Звіт завідуючої ДНЗ №1 «Веселка»

Кашинської Тетяни Степанівни

перед колективом та громадськістю

за 2018-2019 навчальний рік

 

 

7 червня 2019 року

 

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Загальні відомості про ДНЗ

Знаходиться за адресою: Одеська область, м. Теплодар,  вул.Піонерна, 12-а Функціонує з жовтня 1984 року.

Проектна потужність - 250 місць.

 

 Режим роботи закладу – 10,5 годин; з 7:30 до 18:00

 Функціонує – 13 груп, які відвідує 300 дітей.

 

 Групи ясельного віку (2-3 р.): 3 групи;

 Групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.): 4 групи;

 Групи середнього дошкільного віку (4-5 р.): 3 групи;

 Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.): 3 групи.

 

Дошкільний навчальний заклад «Веселка» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України «Про дошкільну освіту»

- Базового компоненту дошкільної освіти - Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Кодексу «Про працю»

 - освітніх програм «Українське дошкілля», «Впевнений старт»

А також відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є відсутність  в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп’ютерної техніки  ).

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична  зала;

- кабінет психолога;

- методичний кабінет та медичний блок у кожній віковій групі;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

- спортивний та ігрові майданчики.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідуючою і погоджується з відділом освіти та держпродспоживслужбою .

Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ДНЗ постійно поповнюється матеріалами сайт закладу .

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Кадрове забезпечення

      Колектив дошкільного закладу згідно штатного розкладу нараховує 69,25 штатних одиниць, з них - педагогічного персоналу 30 осіб. ДНЗ «Веселка»  не повністю укомплектований педагогічними кадрами: завідувач, вихователь-методист, вихователі - 23, музичний керівник - 1, психолог – 1, інструктор з фізкультури – 1, учитель – логопед – 1.

Однак, залишилася невирішеною проблема – забезпечення дошкільного навчального закладу кваліфікованими кадрами. Ввесь навчальний рік дошкільний заклад працював без одного вихователя.

      Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів Робота з педагогічними кадрами направлена на позитивну динаміку професійного розвитку педагогів.

У 2018/2019 навчальному році свою фахову майстерність підвищили на курсах підвищення кваліфікації при Одеському КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» педагоги : вихователь  Конончук І.А. (13.05.19- 31.05.19), вихователь  Калюсецька Т.Д. (13.05.19- 31.05.19), вихователь Павлюк О.М. (13.05.19- 31.05.19), Гавриленко Л.С не поїхала на курси у зв’язку з тим, що знаходиться  на лікарняному у зв’язку з вагітністю та родами.

За результатами атестації один педагог підтвердив раніше присвоєну вищу кваліфікаційну категорію (інструктор з фізкультури Шилоносова Г.С.) та два педагога підтвердили педагогічне звання «вихователь- методист» та 11 тарифний розряд (Фаріон Г.М. та Радченко Г.П.); три вихователя підтвердили раніше встановлений 11 тарифний розряд (Павлюк О.М, Конончук І.А., Лисак Л.Б.);  Калюсецькій Т.Д. та Яровенко Н.О.  , вихователям, за результатами атестації встановлено 11 т.р,

 

Управлінська діяльність

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2018-2019 навчальний рік, колектив закладу зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи дошкільного закладу за попередній навчальний рік, а саме:

1.Здійснювати патріотичне виховання як ряд системних заходів, спрямованих       на посилення патріотичного виховання дітей дошкільного віку – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей через мовленнєвий розвиток,  шляхом активізації емоційної сфери дошкільника на основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідної країни, поваги до національних символів, прилучення дітей до народознавства; участі у громадсько-політичному житті країни; поваги до прав людини; готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

 2.  Забезпечуючи державну політику щодо охорони життя і здоров’я дітей, формувати життєву компетентність, свідоме відповідальне ставлення до свого здоров’я у дошкільнят. Для оздоровлення та оновлення внутрішнього світу дітей вдосконалити аспекти здоров’язбережувальної роботи , які стануть своєрідним орієнтиром у здійснені практичних кроків щодо вирішення проблем здоров’я покоління, яке зростає .

3.Формувати у дошкільників шанобливе ставлення та любов до рідної мови, прагнення правильно, культурно, кра­сиво спілкуватися. Використовувати ефективні шляхи формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми та життєвої компетентності особистості дошкільника.

У 2018-2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

      Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

      Моніторинг рівня засвоєння вимог  програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програм «Українське дошкілля»  та «Впевнений старт» рівень знань дітей відповідає вимогам даних програм. (вставка) Проаналізувавши  знання дітей, можна зробити висновок, що діти мають високий середній та достатній рівень успішності.

Методична робота

Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями районного  методичного кабінету.

Протягом 2018-2019 навчального року працювали такі методичні структури: педагогічна рада, семінари, методичне об'єднання вихователів, розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з педагогами. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2018-2019 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні, цікаві теми:

- 31 серпня  2018 р. було проведено педраду « Дитинство пора чудес і мрій»;

- 29 листопада 2018р. - педраду «Ми діти твої,  Україно»;

- 28  лютого 2019 р. – педраду «Про здоров’я  дбаємо, малюків навчаємо»;

- 31 травня 2019 р. – «Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми і дорослими людьми».

Засідання педагогічної ради проходили в атмосфері щирості та відвертості, взаємоповаги і принциповості. Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація закладу завжди використовує неформальні, творчі, інтерактивні форми проведення засідань педагогічної ради.

Для стимулювання методичної творчості, подолання шаблону і трафарету в навчанні і вихованні, розвиток педагогічного мислення педагогів в ДНЗ створена творча група вихователів. До її складу входять кращі педагоги закладу, які уміють генерувати та популяризувати педагогічні ініціативи, перспективний досвід і власні напрацювання (Радченко Г.П, Фаріон Г.М, Пожильцова С.А.).

Впродовж року педагогічними працівниками було поповнено мікрометодкабінет посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог, переглянуто та поновлено наповнення патріотично-національних куточків.

Особлива увага надавалась реалізації завдань пріоритетних  напрямків освітнього процесу – національно-патріотичного,  мовленнєвого,  фізкультурно- оздоровчого виховання дітей.

З метою забезпечення високої результативності освітнього процесу педагоги дошкільного закладу широко  використовують педагогічну спадщину та інноваційні технології.

Протягом 2018-2019 н.р. з вихованцями дошкільного закладу були проведені різноманітні заходи та свята.(вставка )

     Головним підсумком  освітньо-виховної роботи на протязі усього періоду перебування дитини у дошкільному закладі є рівень її шкільної готовності. Особлива увага  приділялась якісній підготовці дітей до школи. Бо наші випускники – це наша марка, наше обличчя успіху.

Психологічна робота

Протягом 2018-2019 навчального року робота психолога велася відповідно до Закону України «Про освіту», Положенням про психологічну службу в системі освіти України, основних наказів про психологічну службу від Міністерства освіти і науки України, Етичного кодексу практичного психолога, Декларації ООН про права дитини.

Основні завдання роботи психолога полягали у:

  • Систематичному вивченні психічного розвитку дітей раннього віку: діагностика адаптаційних процесів;
  • Психологічному супроводі навчально-виховної діяльності педпрацівників старших груп щодо підготовки дітей до навчання у школі;
  • Просвітницькій роботі серед працівників та батьків вихованців з метою підвищення їх психологічної компетенції (оформлення стендів, видання інформаційних листів, лекції та консультації);
  • Наданні консультацій батькам дітей різних вікових груп та вихователям з питань ефективного виховного впливу на дітей з метою виховання гармонійно розвиненої особистості;
  • Систематичному підвищенні професійної компетентності практичного психолога шляхом участі у навчально-методичних семінарах.

З метою вирішення поставлених завдань робота велася за основними напрямками психологічної служби:

1. Психодіагностична робота

2. Консультаційна робота

3. Психологічна просвіта

4. Організаційно-методична робота

5. Зв’язки з громадськістю

На основі плану роботи практичного психолога ДНЗ «Веселка» на 2018 – 2019 навчальний рік була проведена робота така робота:

·        вивчення психологічної адаптації новоприбулих дітей;

·        психологічний супровід дітей раннього віку;

·        вивчення готовності дітей до навчання в школі;

·        психологічна просвіта та підвищення психологічної компетентності вихователів та батьків;

Протягом вказаного періоду робота психолога велася регулярно, але з урахуванням того, що педагог працює перший рік на достатньому рівні.

Робота медичного  персоналу

         Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Саме тому весь освітньо-виховний процес мав  фізкультурно - оздоровчу спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, здоров'яформуючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості.

Завідуюча та медичні сестри постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний  стан.

  Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також  є: неплатіжоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ, навчання батьків, безробіття батьків.

Організація харчування

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

 Середня вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2018/2019 навчальному році встановлено 27.70 грн. (46.16 грн. для іногородніх). Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день.

       Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2018/2019 навчальному році здійснювалось   за перспективним меню. За результатами аналізу виконання норм харчування за звітній період складає 98 – 100 %.

        Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей. Аналіз виконання норм харчування показав, що в середньому на протязі року виконано норми з м’яса на 100%, риби на 100%, молока на 98 %, сир твердий - 100%, сир кисломолочний на 98 %, яйця на 100%, овочі на 98%, фрукти на 100%, соки на 100 % , тобто фактично виконуються всі норми харчування.

         Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи. Протягом навчального року стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп відповідав достатньому рівню (харчоблок у січні 2019 року поповнився посудом та кухонним інвентарем; обладнання знаходилось у справному стані).

Аналіз кадрового забезпечення харчоблоку дозволяє зробити висновок, що харчоблок укомплектований кадрами відповідно до штатного розпису,  всі мають спеціальну фахову освіту. Стаж роботи кухарів у закладі понад 7 років. Кухарі мають достатню професійну компетентність.

Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи дошкільного навчального закладу. Інтервали між прийомами їжі строго витримувались. Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгового контингенту. Загальний контроль за станом харчування здійснював завідувач закладу та медичні сестри . В дошкільному закладі вакантна посада 1.0 ставки медичної сестри з дієтхарчування.

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

         Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.

· Робота з батьками.

Кожен працівник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

       У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час освітньо-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до управління освіти.

       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року надавалася інформація  для батьків щодо правил поведінки під час свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідуючій, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час освітньо-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

· адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки, за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

· попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки.

 

Матеріально-технічна база

 Дошкільному навчальному закладу «Веселка» вже 34 роки. Життя вимагає постійних реконструкцій та оновлень. Це питання  є одним із основних у діяльності завідуючої.   Протягом навчального року систематично здійснювалась виплата заробітної плати.  Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом комунальні послуги та енергоносії. Вивіз твердих відходів.

     Впродовж 2018-2019 навчального року поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось  переважно за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

Інформація про заходи щодо покращення

матеріально-технічної бази ДНЗ за 2018-2019 н.р. 

 

 

Назва закладу

Виконані заходи по підготовці до нового 2017-2018 н.р.

(виконані роботи, придбано, оновлено і т.д.)

Сума використаних коштів

Кошти міської ради

спонсорські, залучені

1.      

ДНЗ «Веселка»

- Поточний ремонт 3 груп;

- Косметичний ремонт приміщення дитячого садочка;

- Фарбування ігрових майданчиків.

 

-

2

ДНЗ «Веселка»

- Встановлення вентиляції на харчоблоці

109 000 грн

-

3

ДНЗ «Веселка»

Придбання:

- 2 електричні плити

- Електросковорідка

- Овочерізка

- Картоплечистка

- Холодильник

                             

-

120 000грн

  

Кошти, використані у 2018-2019 р. на

 предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Дата

Сума, грн.

Найменування

2018 рік

Вересень

1282.00

Посуд на харчоблок

Жовтень

500.00

Дезоктин

Листопад

7485.00

Лінолеум, плінтус

Листопад

850.00

Плитка керамічна

Листопад

2500.00

Бойлер

2019 рік

Лютий

574.00

Будматеріали

Березень

300.00

Ремонт принтера

Березень.

1578.00

Світильники

Квітень

520.00

Канцтовари

Квітень

2253.00

Миючі засоби

Квітень

1518.00

Миючі засоби

Квітень

1002.00

Миючі засоби

Травень

1055.00

Будматеріали

Травень

2222.00

Будматеріали

Травень

1006.00

Будматеріали

Травень

1006.00

Дезоктин

Червень

2421.00

Канцтовари

    Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридор  поступово поповнюються новими стендами. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ДНЗ.

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:

- ремонт асфальтного покриття на території закладу біля центрального входу;

- залишається проблема оновлення обладнання на ігрових майданчиках;

- необхідна закупівля столів, стільців, шаф для роздягання, шаф для рушників,

- облаштування території закладу новим парканом, або хоча б сіткою;

- першочергово потребують капітального ремонту медичний кабінет, музична зала, склад.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

      Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу. Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами. Усвідомлюю, що розумно будувати взаємовідносини педагогів, їх помічників, дітей, батьків, можна тільки там, де всі відчувають свою приналежність до найвищої справи на Землі – формування Людини.  Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітньо-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

Зібратись разом  - це початок, триматись разом -  це прогрес, працювати разом -  це успіх!